Nyheder

Ekjaer Page 1

Ny domicilbygning til Elkjærs lak- og skadescenter

Domicilbygning til Elkjærs lak- og skadescenter

Byggeriet bliver udført som hovedentreprise inkl. myndighedsbehandling og projektering.
Bygningen indeholder: Plade- og malerværksted til biler, inkl. mandskabsfaciliteter.
Vores ydelse omfatter også udvendige anlæg.
Vi takker bygherren for ordren og ser frem til et konstruktivt samarbejde i byggeprocessen.

Plade- og malerværksted til biler
Bygherre: Elkjærs lak- og skadescenter v. Kenneth Elkjær tlf. 0045 43 43 88 33 www.elkjaergruppen.dk
Byggepladsaddresse: Kirstinehøj 29, 2770 Kastrup
Opføres år 2017-2018
Bygningsareal: ca.1.400 m2
Klik for at hente de tekniske tegninger som .pdf fil