Nyheder

IMG 5135

Tillykke til Juliana Drivhuse med nye lagerfaciliteter

Lagerbygning til drivhus Komponenter

Byggeriet blev udført som hovedentreprise inkl. myndighedsbehandling og projektering.
Vi ønsker bygherren tillykke med de nye lagerfaciliteter, og takker for et konstruktivt samarbejde i
byggeprocessen.

Lagerbygning til drivhus Komponenter:
Bygherre: Juliana Drivhuse A/S, Nikolaj Stærmose +45 63 13 39 45 – www.juliana.com
Byggepladsaddresse: Sivlandvænget 29, DK-5260 Odense S
Opført år 2017 afsluttet forår 2017
bygningsareal 2.080 m2
Klik for at hente de tekniske tegninger som .pdf fil